📧Ik kan niet versturen (wel ontvangen)

Indien je wel nog emails kunt ontvangen, maar geen emails meer kunt versturen, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij de server instellingen van het mail programma ingesteld op jouw pc (uitgaande mailserver en poort).

Om onnodige kosten en tussenkomsten te vermijden en zeker te zijn dat dit effectief het probleem is, kan je vooraleer onze hulp in te roepen, via de webmail nagaan of je daar wel e-mails kunt versturen.

Testen via webmail

De webmail kan steeds gebruikt worden via de url: http://jouwdomeinnaam.com/webmail waarbij je jouwdomeinnaam.com vervangt door jouw eigen domeinnaam.

Voorbeeld: https://copixa.com/webmail

Geen toegang tot de webmail? - Klik hier

Na het testen

📧Via webmail kan ik niet versturen wel ontvangen📧Via de webmail kan ik perfect versturen en ontvangen

Last updated