📧Ik kan niet ontvangen én versturen

Mogelijke oorzaken

Indien je geen emails meer kunt ontvangen én versturen, kan het probleem verschillende oorzaken hebben:

  • Jouw ip-adres kan geblokkeerd zijn wegens teveel foutieve inlogpogingen.

  • Jouw webruimte is overschreden.

  • De server instellingen van het mail programma ingesteld op jouw pc (inkomende en uitgaande mailservers en poorten) zijn niet correct ingesteld

  • Er zijn problemen met de mailserver

Om onnodige kosten en tussenkomsten te vermijden en sneller tot de oorzaak van en oplossing voor jouw probleem te komen, kan je vooraleer onze hulp in te roepen, via de webmail nagaan of je daar wel inkomende e-mails kunt raadplegen en e-mails kunt versturen.

Testen via webmail

De webmail kan steeds gebruikt worden via de url: http://jouwdomeinnaam.com/webmail waarbij je jouwdomeinnaam.com vervangt door jouw eigen domeinnaam.

Voorbeeld: https://copixa.com/webmail

Geen toegang tot de webmail? - Klik hier

Na het testen

📧pageVia webmail kan ik niet ontvangen én versturen📧pageVia de webmail kan ik perfect versturen en ontvangen

Last updated