📧Ik kan niet ontvangen (wel versturen)

Indien je wel nog emails kunt versturen, maar geen emails meer aankomen, ligt het probleem hoogstwaarschijnlijk bij de server instellingen van het mail programma ingesteld op jouw pc (inkomende mailserver en poort).

Om onnodige kosten en tussenkomsten te vermijden en zeker te zijn dat dit effectief het probleem is, kan je vooraleer onze hulp in te roepen, via de webmail nagaan of je daar wel inkomende e-mails kunt raadplegen.

Testen via webmail

De webmail kan steeds gebruikt worden via de url: http://jouwdomeinnaam.com/webmail waarbij je jouwdomeinnaam.com vervangt door jouw eigen domeinnaam.

Voorbeeld: https://copixa.com/webmail

Geen toegang tot de webmail? - Klik hier

Na het testen

📧pageVia webmail kan ik niet ontvangen wel versturen📧pageVia de webmail kan ik perfect versturen en ontvangen

Last updated